تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
+ این صفحه بخشی از زندگی من +


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هوای سرد پاییز» ثبت شده است

ابان بود 
سرد بود 
ابان است
سرد است یا گرم ؟
پاییز است 
بارانی است
ابان است
رو به زمستان میرویم ؟
راستش را به من بگو ؟
رو به زمستان میرویم؟
این سردی مال زمستان است ؟
ابان هست ها
پاییز هست ها 
(...) دارم یک صدا میخوانمت !!
کجایی؟
یادت می اید ؟
گفتی عارف ، این (...) را بخوان ! این (...) پاییزی را بخوان !
ابان است
پاییز است
فصل دوست داشتن است!!
میخوانم تو را 
کجایی ؟
رو به زمستان میرویم ..
این سردی مشعت گرفته از زمستان است ؟

عارف جاوید ۹۵-۹-۰۷ ۰ ۱۰۲

عارف جاوید ۹۵-۹-۰۷ ۰ ۱۰۲


یک پاییز است و یک ابان
چهار فصل است و یک پاییز 
باران است و پاییز
عشق است و پاییز
تو هستی و پاییز 
تو هستی و ابان
تو هستی و درد 
تو هستی یا ک نیستی ؟
می دانی که چند وقت است نگفته ای ک دوستم داری ؟؟
می دانی ک چند وقت است حواست ب جای دیگری ایست؟
میدانی ک گفتی عارف این (...) را بخوان !!
این (...) پایزی فرق دارد !
تو را میخوانم (...) 
تو را میخوانم !
حال و حواست ، نگاهت و دستانت و گرمی چشمانت
سمت من است آیا ؟؟
تو را میخوانم (...)
تو را میخوانم !
تو مرا میخوانی ؟ می شنوی ؟
ابان است ،،، اباااااااااان 
باران است ،، باراااااااان 
می فهمی حرف هایم را ؟؟؟؟
میفهمی ؟
حرف هایم ب درک حالم را چه میفهمی ؟عارف جاوید ۹۵-۹-۰۷ ۰ ۱۰۶

عارف جاوید ۹۵-۹-۰۷ ۰ ۱۰۶